voorwaarden

Natte Neuzen Hilversum
Berlagelaan 36a
1222JZ Hilversum
KvK: 32101600 te Hilversum

Inentingen
Het is aanbevolen dat uw hond alle jaarlijkse inentingen heeft gehad, liefst ook tegen kennelhoest. De verantwoordelijkheid voor het inenten van het dier ligt bij de eigenaar van de hond.

Verzekering
U moet WA(VPA) verzekerd zijn, vraagt u bij uw verzekering of uw honden meeverzekerd zijn. U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor uw hond(en). NB Letsel door honden die elkaar bijten wordt meestal niet gedekt door de WA, ook geen schade veroorzaakt door een hond die losloopt en een voorbijganger bevuilt of bijt..

Gehoorzaamheidsprincipe
De honden moeten in principe los kunnen lopen en redelijkerwijs kunnen luisteren. Tevens wordt er verwacht dat de honden sociaal zijn. De hond jaagt geen schapen, fietsers of joggers op, en is niet te dominant. Dit wordt bekeken tijdens de proefwandeling. Honden die weglopen omdat ze geschrokken zijn/ de uitlater zijn kwijtgeraakt zullen we gedurende maximaal 20 min proberen te vinden, daarna wordt met de eigenaar overlegd wat we kunnen doen.

Afzegging
Afzegging dient 2 dagen van te voren gedaan te worden, anders wordt de uitlaatbeurt in rekening gebracht.

Behandeling
Wij behouden het recht om te allen tijde diergeneeskundige hulp in te roepen op kosten van de eigenaar.
Wij zullen altijd eerst proberen contact op te nemen met de eigenaar, lukt dit niet dan zal Natte Neuzen Hilversum de zaak naar eigen goeddunken inschatten en afhandelen.

Toegang tot de woning
Indien Natte Neuzen Hilversum de beschikking heeft over de huissleutel, zal deze uitsluitend worden gebruikt om de hond te halen en terug te brengen en goed beheerd worden.
Indien de klant ten tijde van de uitlaatbeurt of verzorgbeurt niet aanwezig is in de woning, dan dient zij Natte Neuzen Hilversum toegang tot de woning te verschaffen. De normale gang van zaken is dat de klant een huissleutel in bewaring geeft aan de hondenuitlaatservice, zodat deze van toegang tot de woning is verzekerd. Indien een uitlaatbeurt geen doorgang kan vinden, als gevolg van het geen toegang hebben tot de woning, dan wordt de uitlaatbeurt in rekening gebracht.

Vlooien
Natte Neuzen Hilversum controleert regelmatig de bus op vlooien en behandelt deze indien nodig. Echter, de klant is verantwoordelijk wat betreft preventie en behandeling van vlooien, teken, etc. op het dier. Ook dient de klant de hond te controleren op schurft.

Aansprakelijkheid
In de wet wordt de eigenaar van een dier te allen tijde aansprakelijk gesteld voor schade, welke door het dier is toegebracht. Natte Neuzen Hilversum verplicht zich het maximale te doen ter voorkoming van verwondingen, letsel, ziekten of andere aandoeningen aan het dier. Natte Neuzen Hilversum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor opgelopen verwondingen/letsel, aandoeningen, ziekten aan de dieren, ook niet tijdens een ongeval of tijdens het transport. Natte Neuzen Hilversum is niet aansprakelijk voor verlies van de hond en/of toebehoren. .Natte Neuzen Hilversum is niet aansprakelijk voor het bevuilen van meubilair na de wandeling, wij doen ons best om de hond droog en schoon af te leveren voor zover mogelijk. Het is aanbevolen altijd een handdoek paraat te leggen.

Strippenkaarten
Natte Neuzen Hilversum werkt met 10 ritten strippenkaarten. De strippenkaarten hebben een maximale duur van 10 uitlaatbeurten en hebben een geldigheid van 3 maanden. De strippenkaart verplicht Natte Neuzen Hilversum tot het zo vaak uitlaten van de betreffende hond, als er strippen zijn aangeschaft. Een uitlaatbeurt heeft een tijdsduur van minimaal 60 minuten.


WIE


WERKWIJZE


DE WANDELING


tARIEVEN


CONTACT


VOORWAARDEN


FOTO'S


FILMPJES